ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุม การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพระประจำตำบล
ในการนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ามะกา โรงเรียนวัดสนามแย้ โรงเรียนบ้านหนองกรด และโรงเรียนวัดดาปานนิมิตฯ โดยมีท่าน ศน.สุภาพ จัดละ และท่านศน.ประคอง บัวปรอท เป็นผู้ให้ความรู้เข้าใจ ที่มาและความสำคัญของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมทั้งการดำเนินงานของสถานศึกษา ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2562,09:33   อ่าน 1129 ครั้ง