ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : P.Jangbud@gmail.com
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2563,10:08  อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นำเสนอผลงานด้านบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนบ้านเขากรวด
งาน KAN2 AWARDS 2015
วันที่ 1 เมษายน 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2563,10:08   อ่าน 35 ครั้ง