ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : P.Jangbud@gmail.com
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2563,10:45  อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2561-2565
รายละเอียดผลงาน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้านเขากรวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2563,10:45   อ่าน 31 ครั้ง