ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรจันทร์ แจ้งบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : P.Jangbud@gmail.com
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2563,10:49  อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีห้วยกระเจา เนื่องในงานวันครูปีพ.ศ.2560
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนบ้านเขากรวด
งานวันครูุ ปี2560
วันที่ 16 มกราคม  2560 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2563,10:49   อ่าน 32 ครั้ง